Afintia identifica oportunitats d’inversió i, en base a una estratègia definida, busca productes i gestors. Per a cada projecte es constitueix un vehicle específic (no un fons)

Afintia alinea els interessos del gestor amb els del capital i treballa només en defensa dels interessos del inversor

La Companyia

 • Afintia es va crear al 2006 amb vocació de donar un nou servei a l’inversor

 • El nostre posicionament independent ens permet seleccionar projectes atractius i els millors gestors, treballant en tot moment al servei del capital

 • CCom empresa de private equity, ens centrem en projectes de rotació i amb rendibilitats elevades, on s’exigeix creació de valor i producte amb gran demanda

 • Fem vehicles d’inversió per cada projecte. En cada un es desenvolupa un actiu segons un “business plan” predeterminat

 • L’experiència dels seus socis a nivell internacional, permeten donar a conèixer noves oportunitats d’inversió en mercats emergents poc conegudes pels inversors o Family Offices

Els nostres objectius

 • Buscar oportunitats d’inversió per a cada mercat

  En projectes de gran demanda i on es generi valor afegit
  Caracteritzades per:
  a. Capital necessari: entre 1 i 10 milions €
  b. Alta rendibilitat (mínim 20% anual)
  c. Curta duració (2-3 anys)

 • Estructurar aquestes oportunitats:

  Per això, es defineix:
  a. L’actiu a desenvolupar
  b. L’estratègia d’inversió
  c. El gestor a contractar
  d. L’estructura societària i fiscal…tot això concretat en un “business plan”

 • Minimitzar el risc per l’inversor, mitjançant:
  a. Aportació de capital del gestor en el projecte
  b. Entrada de l’inversor amb el projecte ja iniciat
  c. Aportació de garanties addicionals on fos possible

 • Donar servei a l’inversor:
  a. Amb un tracte personalitzat
  b. Mitjançant un sistema de reporting continuat
  c. Assessorant en la presa de decisions

Els nostres valors

 • Confidencialitat: Màxima discreció totalment garantida

 • Professionalitat: Experiència i èxit reconeguts en el sector

 • Independència: Selecció del millor gestor per cada projecte

 • Transparència: Informació veraç i detallada

 • Fidelitat: Objectius alineats amb el capital

 • Personalització: Projectes dissenyats a mida per a cada client

Si desitja rebre MÉS INFORMACIÓ sobre els nostres serveis i projectes

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.