Selecció i anàlisi

 • Estudiar i seleccionar projectes d’acord amb la tipologia buscada

 • Selecció del gestor

 • Due dilligence del projecte

Definició d’estratègia

 • Anàlisis de mercat

 • Definir posicionament del producte a desenvolupar

 • Definir política comercial i de preus

 • Definir timing de desenvolupament

 • Estudi econòmic i avaluació de necessitats de capital

 • Estudi legal i fiscal

 • Desenvolupament del “business plan” complet

Inversió

 • Negociar l’entrada en el projecte

 • Buscar capital i finançament

 • Creació del vehicle inversor i les seves filials. Proposar per a cada un:

  i. Estatuts (i òrgan d’administració)

  ii. Acord de socis

  iii. Contractes amb els gestors, etc…

Desenvolupament del projecte

 • Supervisar l’acompliment del “business plan”

 • Visites de seguiment al projecte

 • Participar en la presa de decisions

 • Representar i/o assessorar el capital en els Consells i Juntes

Tancament y liquidació

 • Guiar el procés de repartiment i liquidació

Si desitja rebre MÉS INFORMACIÓ sobre els nostres serveis i projectes

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

COM HO FEM?

Estrategia: “THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY”

Com trobar oportunitats?

 • Aprofitar la globalització

 • Seleccionar països amb negocis amb expansió

 • Aprofitar el nostre “know-how” per detectar els millors projectes

 • Entendre les particularitats de cada país (forma de fer negocis, hàbits, cultura, mentalitat o forma de pensar, relació amb l’administració, necessitat de suport polític, etc.)

Com assegurar una bona inversió?

 • Seleccionar projectes amb valor afegit

 • Crear vehicles d’inversió per cada projecte

 • Definir amb rigor el mode i moment de la desinversió

 • Aprofitar la nostre expertise per seleccionar el millor gestor amb experiència local

 • Control, seguiment i assessorament de la inversió

Criteris de selecció de projectes

 • Temps

  Limitat al Projecte (entre 2 i 3 anys)

 • Seguretat

  Elevada. Es compren Actius tangibles

 • Liquides

  Estratègia de sortida definida

 • Finançament

  Tancada a l’inici del Projecte i amb poc palanquejament

 • TIR de l’inversor:

  Mínim 20% anual

 • Estratègia

  Definida i concretada en l’acord de socis

 • Control

  Participació majoritària o absoluta

 • Quantia

  Inversió Mínima – Entre 100.000 € i 500.000 € per inversor